Fotobetet: N

 
 
Månadens bokstav var N! N som i Näsa...
 
Tillsammans med Lina Steén, driver jag ett fotoprojekt som månadsvis publiceras på våra respektive bloggar. Syftet med är att hålla idéverksamheten och kreativiteten igång och projektet går ut på att den förste i varje månad publicera en bild direkt knuten till en bokstav i alfabetet. Denna månads bokstav var N.