Östgöta landsbygd

 
 
Det tar ett tag, men när man varit borta tillräckligt länge hemifrån så blir hemmavid något att likna vid himmelriket.
 
"Är bilden för rörig så höj bländaren och blurra bort skiten."
 
 
#1 - - Johan Karlsson:

Hör skogen susar sägner från forntids dunkla natt, ty här bröts tidigt bygd av våra fäder.
Som raka uti ryggen, var herre för sin hatt. Ej väjde fegt för storm och hårda väder.
I deras öppna sinne ej någon falskhet sov. Vi äro fädren lika, Östgötar, gudskelov!
Och vårt du är, du fagra Östergyllen!

Svar: Vackra ord för vackert landskap!
Hanna Kannerstål