Bön till mig själv

 

 

Låt mig aldrig tala illa om den jag håller kär

låt mig se det som är vackert och positivt

låt mig omgärdas av och omgärda andra med ljus och glädje

låt mig känna sorg i sorgliga tider och glädje däremellan

låt mig finna frid och harmoni i andras uppenbarelse och i naturens underverk

låt mig känna värme med andra och ge andra detsamma

låt mig släppa bisterhet och energitjuvar

låt mig känna kärlek och dela med mig av den